Ιστορική και φιλοσοφική περιήγηση στις απαρχές των διεθνολογικών ζητημάτων. Μέρος πρώτο: οι άνθρωποι και τα σύνορα.

Πριν τη Ρώμη υπήρχαν πόλεις και αυτοκρατορίες. Πριν τη Ρώμη υπήρξε ο Αλέξανδρος και τα Ελληνιστικά Βασίλεια. Γεννημένα με τη βία, μαμή της ιστορίας, τα Ελληνιστικά Βασίλεια υπήρξαν περισσότερο ως εκτεταμένοι τόποι (locus) όπου η ανατολίτικη μυστικιστική μέθη είχε συναντηθεί με την ελληνική φιλοσοφική παράδοση σε ένα νέο είδος κοσμοθεώρησης. Ο Απόλλωνας και ο Διόνυσος βασίλευαν μαζί […]